"Dit is een pure PowerFie, een soort 'selfie' waar je blij van wordt.
Een portretje, door jouzelf gemaakt of samen met mij.

Deze heb ik gemaakt. Als verrassing.

Degene voor wie ik het gemaakt heb, herkende zichzelf direct, wordt ontzettend gelukkig als ze er naar kijkt en de feedback van haar vrienden is dat het uitstraalt wie zij is. 

De geportretteerde is trouwensDerya, die ik wel 'verbinder van harten' noem, omdat zij geeft en deelt en mensen met elkaar in contact brengt vanuit haar hart en (dus?) zonder zich af te vragen wat dit haar zelf oplevert."